Co nabízíme

– Léčebná a dispenzární péče pacientů s nemocemi spadajícími do obou interna-kardiologie – pacienti s hypertenzí, poruchami tukového metabolismu, ischemickou chorobou srdeční, stavy po infarktu myokardu a operacích srdce, srdečními vadami…

– Předoperační interní vyšetření = klinické vyšetření, ekg a závěr s vyjádřením ke schopnosti k operačnímu zákroku. K vyšetření je potřeba přinést s sebou výsledky laboratorních odběrů a doplňujících vyšetření (např. rtg srdce a plic) požadovaných operatérem , které zajistí praktický lékař.

– Ekg

– Ekg holter (24hodinové monitorování ekg)

– TK holter (24hodinové monitorování krevního tlaku)

– Echokardiografické vyšetření (ultrazvuk srdce)

– Odběr INR přístrojem Koagucheck

pro pojištěnce ZP 201.205.207 a 211 (ostatní za poplatek-viz ceník) :

 Vyšetření R kartou (dlouhodobější – několikadenní možnost monitorace ekg pomocí mobilniho telefonu)

 – Duplexní vyšetření cév

Ceník

Klinické vyšetření na žádost pacienta: 900Kč

Návštěva lékaře mimo pracovní dobu: 450Kč

Ekg vyšetření pacientů na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 150Kč

Echokardiografické vyšetření na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 1000Kč

Ekg holterovo monitorování na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 950Kč/den

TK holterovo monitorování na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 500Kč/den

Vyšetření INR přístrojem Koagucheck na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 170Kč

Vyšetření R kartou pro pojištěnce 111 ev.nesmluvních ZP – 100Kč/vyhodnocení 1 záznamu z R karty

Duplexní vyšetření cév – 850Kč

Vyplnění formuláře na lázeňskou péči u indikovaných pacientů: 400Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta: 400Kč

 

Fotografie


 

Ordinační doba

Pondělí

  6:30 – 13:00   16:15 – 19:00 echo

Uterý

  6:30 – 11:00   13:00 – 19:00 echo

Středa

  6:30 – 12:00 16:00 – 18:00cévy/echo

                         1-2xměsíčně 

Čtvrtek

  7:30 – 12:00   16:15 – 19:00 echo

Pátek

  6:30 – 12:00

   Změna pracovni doby vyhrazena