Co nabízíme

– léčebná  a dispenzární péče pro pacienty s nemocemi spadajícími do obou kardiologie

– předoperační interní vyšetření = klinické vyšetření, ekg a závěr s vyjádřením ke schopnosti k operačnímu zákroku. K vyšetření je potřeba přinést s sebou výsledky laboratorních odběrů a doplňujících vyšetření (např. rtg srdce a plic) požadovaných operatérem , které zajistí praktický lékař.

– ekg a klinická vyšetření

– ekg holtery (24 hodinové ambulantní monitorování ekg)

– TK holtery (24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku)

– echokardiografické vyšetření (ultrazvukové vyšetření srdce)

– vyšetření R kartou (dlouhodobější-několikadenní možnost monitorace ekg pomocí mobilního telefonu)

– odběr INR přístrojem Koagucheck – v případě nutnosti akutního odběru a v případech, kdy je obtížné pacientovi odebírat krev z žíly – po domluvě

Smluvní ZP: 201 = VozP, 211 = ZPMV, 205 = ČPZP.

Pro 111 (VZP) a  207 (OZP) – akutní případy po domluvě

Ceník

 

Klinické vyšetření na žádost pacienta: 900Kč

Návštěva lékaře mimo pracovní dobu: 450Kč

Ekg vyšetření pacientů na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 150Kč

Echokardiografické vyšetření na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 1000Kč

Ekg holterovo monitorování na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 950Kč/den

TK holterovo monitorování na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 500Kč/den

Vyšetření INR přístrojem Koagucheck na žádost pacienta a u nesmluvních ZP: 170Kč

Vyšetření R kartou100Kč/ vyhodnocení 1 záznamu z R karty

Vyplnění formuláře na lázeňskou péči u indikovaných pacientů: 400Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta: 400Kč

 

 

Fotografie

IMG_0135

 

Ordinační doba

Uterý

14:00 – 16:00 kardiologie
16:10 – 19:00 echokardiografie

   Změna pracovni doby vyhrazena